Privacyverklaring

(update december 2019) 

Voor ons is een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving stellen. MIGLOT / Jungle Julian BV met ondernemingsnummer 0732.677.523 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kan ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Alleen die medewerkers, die de gegevens noodzakelijkerwijs moeten inzien in het kader van de uitoefening van hun functie, hebben toegang tot deze gegevens. De medewerkers van MIGLOT hebben allen geheimhoudingsplicht om jouw privacy te waarborgen.

Door gebruik te maken van onze diensten geef je automatisch toestemming aan de medewerkers van MIGLOT om de gegevens in te zien.

 

Registratiesysteem

Bij bepaalde onderdelen van deze website moet je jezelf eerst inschrijven. Na het inschrijven bewaren wij via de door jou gekozen inlognaam (het e-mailadres) de door jou opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en de gegevens van eerder door jou gedane bestellingen. Wij bewaren deze gegevens zodat jij deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij jou kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de bestelling en betaling.

Wij zullen de aan jouw inlognaam gekoppelde gegevens in beginsel niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die jij met ons sluit, jij daarvoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Inlognaam en wachtwoord

Jouw inlognaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw inlognaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de inlognaam. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen. Wij raden je uit veiligheidsoverwegingen aan jouw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

MIGLOT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij jezelf inschrijft of een bestelling plaatst. 

 

E-mail en nieuwsbrief

Als jij een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij jezelf kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele inlognaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kan het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Na inloggen met je inlognaam en wachtwoord stuurt onze website jou een cookie om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina's je opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om je passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor jouw wensen en voorkeuren.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
•het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
•het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je ten allen tijde richten aan: welcome@miglot.be

of per post aan:

MIGLOT – Jungle Julian BV
Koophandelsplein 17
9000 Gent

Abonneer u op onze nieuwsbrief:
Volg ons: